Hathayoga

Yoga är sanskrit och betyder ”förena”. ”Hatha” är en kombination av två ord; ha (sol), den positiva solenergin, och tha (måne), den negativa månenergin. Tillsammans skapar hathayoga balans mellan dessa två energier, och får oss att känna jämvikt och harmoni i tillvaron, både till kropp, själ och sinne. Hathayoga koncentreras till de fysiska delarna av vårt kroppssystem, och de olika kroppsställningarna (asanas) frigör energi och ger ökad vitalitet, samt självklart rent fysiska effekter i form av en stark och smidig kropp. Med hjälp av asanas och pranayama (andningskontroll) disciplinerar yoga vårt medvetande och ger en frisk själ i en sund kropp, och genom att ta hand om kroppen lär man sig också att ta hand om sinnet, genom bland annat meditation.

Yoga är religiöst obunden och nämns första gången i Vedaskrifterna omkring 2500 f Kr. Genom att vara universell och tidlös, och lika relevant nu som då, styr yoga våra fysiska och mentala energier i rätt riktning. Alla kan utöva yoga! Det finns inga hinder och inga krav. Kom precis som du är och känn dig varmt välkommen!